حوزه فتوولتائیک

این شرکت از سال 1392 در حوزه سیستم های فتوولتائیک حضور فعال داشته است که در این مدت توانسته است پروژه های ذکر شده زیر را که اجرا شده و یا در دست اقدام می باشد را در رزومه ی خود جای دهد.

ظرفیت اجرا : ۵1 کیلو وات( در قالب سامانه های 3 کیلو واتی)
کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

ظرفیت اجرا : 85 کیلو وات خواف

کارفرما : بخش خصوصی

ظرفیت اجرا : 20 کیلو وات به روش درختی

کارفرما : بخش خصوص

ظرفیت اجرا : 15 کیلو وات
کارفرما : شرکت شهرکهای استان خراسان جنوبی

ظرفیت اجرا : 2مگا وات( در قالب سامانه های 5 کیلو واتی)
کارفرما : سازمان بهزیستی خراسان رضوی و استانداری سیستان و بلوجستان