پنل خورشیدی

پنل خورشیدی

شرکت پارت صنعت تامین آسان پنل خورشیدی را با بهترین کیفیت و با قیمت رقابتی بسیار سریع برای مشتریان خود انجام میدهد. پارت صنعت نماینده رسمی شرکت Risen Energe میباشد.


دیدن محصولات

اینورتر

اینورتر

اینورتر یکی از مهمترین قسمت های سیستم خورشیدی است که شرکت پارت صنعت پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش را در طول پروژه با مشتریان خود انجام میدهد.

     

دیدن محصولات

پروژه های خورشیدی

پروژه های خورشیدی

ما اعتقاد به رضایت و خوشحالی مشتریان داریم. ما سیستم های خورشیدی را با بهترین کیفیت و قیمت رقابتی برای مشتریان نصب و در طول بهره برداری پشتیبانی فنی می نماییم.

 

پروژه های انجام شده

شبکه فشار قوی و توزیع

شبکه فشار قوی و توزیع

ما با کادر مجرب فنی و بازرگانی تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه های برقی شبکه فشار قوی و توزیع را انجام می دهیم و پشتیبانی فنی را با بهترین کیفیت برای مشتریان در دستور کار داریم.

 

پروژه های انجام شده